JA, IK WIL ALS BURGER SAMEN MET DE POLITICI DE DEMOCRATIE VERSTERKEN

Daarom zal ik:

 1. me informeren over de parlementen waarvoor ik stem (Vlaams, federaal, Europees, Brussels)
 2. me informeren over de standpunten van de partijen en kandidaten die opkomen
 3. ook na de verkiezingen het beleid mee opvolgen en meewerken aan onze maatschappij

In ruil vraag ik politici:

 1. om duidelijk te communiceren over hun ambitie, hun overtuiging en die van hun partij
 2. om eenduidige en correcte informatie te verspreiden
 3. ook na de verkiezingen van mei 2014 de participatie van de burger aan het beleid te verbeteren

Ja, ik onderteken het pact

1790 burgers steunen Benny Mee.

JA, IK WIL ALS POLITICUS SAMEN MET DE BURGER DE DEMOCRATIE VERSTERKEN

Daarom zal ik:

 1. duidelijk communiceren over mijn ambitie, mijn overtuiging en die van mijn partij
 2. eenduidige en correcte informatie verspreiden
 3. ook na de verkiezingen van mei 2014 de participatie van de burger aan het beleid verbeteren

In ruil vraag ik de burger:

 1. informeer u over de parlementen waarvoor u stemt (Vlaams, federaal, Europees, Brussels)
 2. informeer u over de standpunten van de partijen en kandidaten die opkomen
 3. ook na de verkiezingen het beleid mee op te volgen en mee te werken aan onze maatschappij